Abdij Affligem
Menu left
 

Abdijgemeenschap


 

Onze Abdijgemeenschap

Aan het hoofd van onze gemeenschap werd op dinsdag 29 april 2008 Dom Rik De Wit osb verkozen, hij nam de fakkel over van Abt Benedikt Verschelden osb op maandag 5 mei 2008. Vader Abt Rik werd geboren te Liezele in het jaar 1937, was missionaris in de missie Subiaco te Zuid-Afrika (Pietersburg) van 1974-1999. Na zijn opruststelling in 2014 werd Vader Abt Gerard Van Malderen osb, abt van Dendermonde, verzocht door de abdijgemeenschap om abt-administrator van Affligem te worden. Dom Lukas Pijnaert osb werd aangesteld als lokale overste en prior claustralis.

 

Ora et Labora, Bid en Werk: onder dit motto probeert elke monnik zich dienstbaar te stellen voor zijn gemeenschap.  Elke monnik verricht zijn taak, dit kan variëren van portier, bibliothecaris, archivaris tot verantwoordelijke van het jeugdheem, het cultureel centrum, het religieus centrum, het bezinningshuis en zelfs de keuken- en refterdienst, onderhoud van gangen, refter, kerk, gemeenschappelijke plaatsen en tuin.

 

Samen bidden wij in de abdij:

tijdens de weekdagen:

07.30 uur:   Lauden (morgengebed)

08.00 uur:   Conventsmis (Eucharistie in de abdijkerk)

11.45 uur:   geestelijke lezing

12.00 uur:   Middaggebed

18.00 uur:   (Vespers) avondgebed

19.15 uur:   Lezingendienst (metten)

21.00 uur:   Completen (dagsluiting)

 

Het gebed van de monniken bestaat vooral in het zingen van de psalmen, maar omvat ook lectio divina en privaatgebed.  Tijdens de eucharistieviering wordt er gregoriaans gezongen.

 

Op zondag:

8 uur:          Lauden (morgengebed)

10 uur:        Gregoriaanse Hoogmis (in de abdijkerk)

12 uur:        Middaggebed

15 uur:        Vespers (avondgebed in de abdijkerk)

21 uur:        Completen (dagsluiting)

 

Daarnaast zijn er op zondag nog eucharistievieringen in de abdijkerk om 7 u. (gelezen Mis) en 18 u. (gezongen Mis)

 

Om mensen de gelegenheid te geven om te bidden en een kaars te doen branden is de kerk de hele dag toegankelijk.

 

 

3 Kerk orgel

5 Kerk       0 Kerk      4 kerk

 

 

 

 

© Copyright 2017 | Abdij Affligem | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved