Abdij Affligem
Menu left
 

Bisschoppenhuis


Beknopte geschiedenis van het Bisschoppenhuis

Het Bisschoppenhuis, nu een beschermd monument, is als zodanig niet gebouwd, maar is het resultaat van meerdere bouwactiviteiten in een periode van meer dan 6 eeuwen.  De naam Bisschoppenhuis is trouwens maar in de 19de eeuw ontstaan.  Men herinnerde zich toen dat het gebouw ooit deel uitmaakte van "de abdije", het abtskwartier en dan van 1559 tot 1803 de aartsbisschop van Mechelen ook abt van Affligem was.

Abt Hendrik van Asse (1426-1456) richtte de "camera de Ascha" op waar nu de voorhal van het Bisschoppenhuis is.  Abt Willem Michiels liet in 1512 de Rekenkamer (Comptoire) bouwen ten oosten van de camera de Ascha, een gebouw met gewelfde kelders en met verdieping.  Die twee gebouwen maakten in 1535 deel uit van de abdije.  In 1570 bewaarden de monniken hun tin- en zilverwerk in de kamer van Asse, in de Rekenkamer stonden er bedden op het gelijkvloers en op de verdieping.

Een brand vernielde de abdij in 1580 en pas in 1612 volgde de restauratie.  Op het gelijkvloers van de kamer van Asse kwam een kleine zaal, in de Rekenkamer de refter en de keuken van het convent en op de verdieping enkele kamers voor gasten en knechten.  Maar al in 1632 werd de Rekenkamer gastenkwartier: eetkamer op de plaats waar nu de doorgang met de lift is en ernaast een nieuwe trap naar het dormitorium van de monniken.

De volgende ingrijpende verbouwing vond plaats onder proost Odo De Craecker in 1720.  Hij liet de gebouwen aan de west- en zuidzijde vergroten met gevels in witte zandsteen.  Vooraan kwam de grote zaal, twee verdiepingen hoog, tot stand.  De noordzijde bleef onveranderd.  in 1762 hingen er waardevolle schilderijen.

 

In 1796 verkocht de Franse overheid de abdij.  Olivier Lespirt, architect uit Brussel, kocht in 1799 het Bisschoppenhuis en zijn zoon Charles werd er hereboer.  De grote zaal veranderde in een schuur, daarachter woonhuis.

 

In 1868 kwam het gebouw weer in handen van monniken.  Dom Jozef Vael kocht het Bisschoppenhuis van molenaar De Vis en liet het jaar daarop het gebouw opkalefateren zodat er weer een communiteit kon wonen.  De grote zaal werd de kapel.  Op 18 juni 1870 namen twaalf monniken hun intrek in het herstichte Affligem.  In 1889, na de bouw van de neogotische kerk, kreeg de westgevel een dubbele deur met omlijsting in Gobertangesteen.  Het middentravee werd verlevendigd door een decoratieve uitwerking in arduin.

 

De laatste verbouwing dateert van 1954.  Architect Th. Vijverman reconstrueert als ingangshal gedeeltelijk de grote zaal en er komen ook spreekkamers.

 

 

© Copyright 2017 | Abdij Affligem | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved